Việt Nam là nguồn cung cá tra lớn nhất tại Châu Âu

Việt Nam là nguồn cung cá tra lớn nhất tại Châu Âu

11/04/2015

Việt Nam là nguồn cung cá tra lớn nhất tại Châu Âu Thứ 3, 07/04/2015 | 15:35 GTM +07 (vasep.com.vn) Theo báo cáo của Rabobank, Việt Nam là nguồn cung cá tra lớn nhất tại...

Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản

Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản

11/01/2013

(vasep.com.vn) Ngày 7/1/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ...

Trang Phạm Shop