Panel kho lạnh
20/02/2013 147 Phản hồi
Panel kho lạnh

Panel kho lạnh

Tổng quan

  • Loại panel : bằng Foam  Polyurethan (PU) hoặc PolyStyrene (PS)
  • Phạm vi nhiệt độ ứng dụng : -50oC ~ +70oC .
  • Bề dày tối đa : 200mm
  • Vật liệu bề mặt : tôn phủ sơn , tôn inox .

 

Phản hồi

Họ tên (*)

Nội dung phản hồi (*)

(*) Thông tin bắc buộc
Trang Phạm Shop