Bình áp lực hệ thống lạnh
04/02/2013 235 Phản hồi

TỔNG QUAN

  • Chúng tôi chế tạo và cung cấp tất cả các loại bình áp lực dùng trong Hệ thống lạnh.
  • Các bình áp lực được thiết kế, chế tạo, thử bền và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn.
  • Chúng tôi được phép cấp Lý lịch Bình áp lực theo ủy quyền của cơ quan chức năng.

2013-11-02 10.26.07

Bình áp lực hệ thống lạnh

Bình áp lực hệ thống lạnh

Bình áp lực hệ thống lạnh

 

 

Phản hồi

Họ tên (*)

Nội dung phản hồi (*)

(*) Thông tin bắc buộc
Trang Phạm Shop