Hệ thống phân phối gió
02/02/2013 178 Phản hồi

Chúng tôi chuyên cung cấp & thi công : hệ thống  ống gió điều hòa không khí , thông gió tòa nhà & phân xưởng .

Kèm các phụ kiện của hệ thồng phân phối gió : miệng gió , VCD , cách nhiệt đường ống gió

Hệ thống phân phối gió

Hệ thống gió cấp & gió thải

Hệ thống phân phối gió tươi

Hệ thống phân phối gió bao gồm các phần như sau:

– Hệ thống đường ống gió
– Hệ thống các miệng thổi và hút
– Quạt gió.
Theo chức năng người ta chia hệ thống phân phối gió ra làm các loại chủ yếu sau :
– Kênh cấp gió (Supply Air Duct – SAD)
– Kênh hồi gió (Return Air Duct – RAD)
– Kênh cấp gió tươi (Fresh Air Duct)
– Kênh thông gió (Ventilation Air Duct)
– Ống thải gió (Exhaust Air Duct)

Phản hồi

Họ tên (*)

Nội dung phản hồi (*)

(*) Thông tin bắc buộc
Trang Phạm Shop