Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản
11/01/2013 2 Phản hồi

(vasep.com.vn) Ngày 7/1/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trong đó, nhiều kiến nghị của VASEP đã được tháo gỡ, giải quyết.

DN thủy sản sử dụng nhiều lao động (trên 300 lao động) được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp Thuế TNDN

DN thủy sản sử dụng nhiều lao động (trên 300 lao động) được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp Thuế TNDN

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngành Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW bám sát thực tế, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả một số biện pháp tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho các DN phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, thủy sản là một trong ít ngành được hưởng chính sách ưu tiên của Chính phủ.

Tại Nghị quyết này, hai kiến nghị lớn nhất của VASEP trong thời gian vừa qua là: Kiến nghị không xếp túi nylong bao gói hàng XK vào đối tượng phải chịu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), đồng thời được hoàn thuế BVMT đã đóng sau khi đã được ra khỏi danh sách chịu thuế và kiến nghị giãn thời hạn được vay ngoại tệ ngắn hạn đến hết năm 2013 đã được Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm giải quyết.

Theo Nghị quyết 02, để giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho DN hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện hoàn lại tiền thuế BVMT đã nộp từ ngày 01/1/2012 đến hết ngày 14/11/2012 đối với túi nylong làm bao bì đóng gói sẵn sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

Một trong 8 vấn đề lớn trong nhóm giải pháp về vốn và tín dụng là tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm của lạm phát; có biện pháp hỗ trợ và tăng tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, DN vừa và nhỏ, DN sản xuất hàng XK, DN công nghiệp hỗ trợ. Gia hạn thời hạn cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với doanh nghiệp xuất khẩu đến hết ngày 31/12/2013.

Cũng theo Nghị quyết này, DN hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất, chế biến thủy sản sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý II và quý III năm 2013.

Đồng thời cũng được gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục cho các DN có nhu cầu vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ XK theo cơ chế vay vốn tín dụng XK của Nhà nước và xem xét gia hạn thời gian vay vốn tối đa từ 12 – 36 tháng (tổng thời gian vay vốn tối đa là 36 tháng) đối với khoản vay vốn tín dụng XK của Nhà nước cho nhóm hàng thủy sản.

Trong tháng 1/2013, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ NN và PTNT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… theo chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể các nội dung có liên quan để tổ chức triển khai Nghị quyết này. Đồng thời, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan để thực hiện Nghị quyết 02 theo quy định.

Ngày 28/12/2012, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của DN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 37/2012/TT-NHNN (TT37) quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú. Quy định này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2013.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Thông tư số 03/2012/TT-NHNN (TT03) ngày 08/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của TCTD đối với khách hàng vay là người cư trú.

Nghị quyết mới ra và một số chính sách sắp được ban hành sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn, tiếp sức cho các DN XK thủy sản trong năm nay – một năm được coi sẽ có nhiều “sóng gió”.

 

(Nguồn theo VASEP)

Phản hồi

Họ tên (*)

Nội dung phản hồi (*)

(*) Thông tin bắc buộc
Trang Phạm Shop