Van tiết lưu các loại
22/02/2015 3 Phản hồi

Cung cấp các loại van tiết lưu dùng cho Gas Freon & Gas R717.

Nhiệt độ ứng dụng tới -40degC

Khi khách hàng có nhu cầu , hãy liên hệ với chúng tôi để có loại van tiết lưu đúng với ứng dụng của khách hàng

Van Tiết Lưu

Phản hồi

Họ tên (*)

Nội dung phản hồi (*)

(*) Thông tin bắc buộc
Trang Phạm Shop