Van thông áp
19/01/2013 1 Phản hồi
Van thông áp

Van thông áp

Cửa kho lạnh

Cửa kho lạnh

Phụ kiện kho lạnh:

+ Cửa kho lạnh : cửa trượt , bản lề cửa & bộ phận chống kẹt người trong kho lạnh .
+ Van thông áp
+ Điện trở: sưởi cửa, sưởi lồng quạt và điện trở xả đá dàn lạnh.

Phản hồi

Họ tên (*)

Nội dung phản hồi (*)

(*) Thông tin bắc buộc
Trang Phạm Shop