Tay khóa kho lạnh
14/12/2013 59 Phản hồi

Tay khóa kho lạnh có 2 loại :

+Loại Inox

+ Loại Baltimol

Kèm bộ chốt an toàn chống nhốt người bên trong

2013-07-10 12.00.09

Phản hồi

Họ tên (*)

Nội dung phản hồi (*)

(*) Thông tin bắc buộc
Trang Phạm Shop