Màng nhựa & phụ kiện
17/12/2013 2 Phản hồi

2013-11-06 16.41.32Cung cấp các loại màng nhựa sử dụng trong : Kho lạnh , cấp đông và các phụ kiện như : bát treo , thanh treo màng nhựa.

Có 02 khổ của màng nhựa : Khổ 200mm và Khổ 300mm

Phản hồi

Họ tên (*)

Nội dung phản hồi (*)

(*) Thông tin bắc buộc
Trang Phạm Shop